水浒传 (1998)

◎译 名 Tales of the Marshes / 央视版水浒传 / 水浒传
◎片 名 水浒传
◎年 代 1998
◎产 地 中国大陆
◎类 别 剧情 / 历史 / 古装
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 1998-01(中国大陆)
◎IMDb评星  ★★★★★★★✦☆☆
◎IMDb评分  7.6/10 from 446 users
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1388431/
◎豆瓣评星 ★★★★✦
◎豆瓣评分 8.9/10 from 61,036 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3904560/
◎单集片长 45分钟
◎集 数 43
◎导 演 张绍林 / Shaolin Zhang
◎演 员 李雪健 / Xuejian Li | 饰 宋江
   宁晓志 / Xiaozhi Ning | 饰 吴用
   周野芒 / Yemang Zhou | 饰 林冲
   臧金生 / Jinsheng Zang | 饰 鲁智深
   丁海峰 / Haifeng Ding | 饰 武松
   赵小锐 / Xiaorui Zhao | 饰 李逵
   修庆 / Qing Xiu | 饰 花荣
   郑爽 / Shuang Zheng | 饰 扈三娘
   李建义 / Jianyi Li
   徐福来 / Fulai Xu | 饰 文殊院首座
   朱晓春 / Xiaochun Zhu | 饰 童威
   崔岱 / Dai Cui | 饰 方腊
   洋光 / Guang Yang | 饰 李俊/混江龙
   张治中 / Zhizhong Zhang | 饰 晁盖
   李兰发 / Lanfa Li | 饰 郑屠
   邰祖辉 / Zuhui Tai | 饰 刘唐
   齐景斌 / Jingbin Qi | 饰 孙立
   张春燕 / Chunyan Zhang | 饰 庞秋霞
   王菁华 / Jinghua Wang | 饰 林娘子
   杨东 / Dong Yang | 饰 锦儿
   郑强 / Qiang Zheng | 饰 柴进/小旋风
   由立平 / Liping You | 饰 朱武/萧让/乐和
   刘红梅 / Hongmei Liu | 饰 蒋门神娘子
   程思寒 / Sihan Cheng | 饰 朱富
   慕青 / Qing Mu | 饰 阎婆惜
   党同义 / Tongyi Dang
   韩福利 / Fuli Han | 饰 解宝
   曲敬国 / Jingguo Qu
   李彦 / Yan Li | 饰 薛霸
   张连仲 / Lianzhong Zhang | 饰 朱贵
   李志毅 / Zhiyi Li | 饰 宿元景
   任大惠 / Dahui Ren | 饰 宋太公
   宋秀纯 / Xiuchun Song | 饰 李逵娘
   张国荣 / Guorong Zhang | 饰 李小二
   宋文华 / Wenhua Song | 饰 武大郎
   纪元 / Yuan Ji
   徐鸣 / Ming Xu | 饰 孙立
   陆惠玲
   苏强文
   陆建艺 / Jianyi Lu
   邢国洲 / Guozhou Xing | 饰 蔡福、董超、景阳冈猎户、囚犯
   刘立伟 / Liwei Liu | 饰 郑天寿
   郑大年 / Danian Zheng | 饰 陈宗善
   刘艳峰 / Yanfeng Liu | 饰 玉兰
   胡庆士 / Qingshi Hu | 饰 梁中书
   于月仙 / Yuexian Yu | 饰 金翠莲
   张昕 / Xin Zhang | 饰 张青
   唐国强 / Guoqiang Tang | 饰 苏东坡
   李明启 / Mingqi Li | 饰 王婆
   李强 / Qiang Li | 饰 西门庆
   许敬义 / Jingyi Xu | 饰 王英
   刘卫华 / Weihua Liu | 饰 阮小二
   李冬果 / Dongguo Li | 饰 阮小七
   王卫国 / Weiguo Wang | 饰 卢俊义
   李琦 / Qi Li | 饰 牛二
   王全有 / Quanyou Wang | 饰 陆谦
   修革 / Ge Xiu | 饰 青年高俅
   林连昆 / Liankun Lin | 饰 蔡京
   张纪中 / Jizhong Zhang
   魏宗万 / Zongwan Wei | 饰 高俅
   洪剑涛 / Jiantao Hong | 饰 高衙内
   黄宗洛 / Zongluo Huang | 饰 郓城县令
   牛莉 / Li Niu | 饰 潘巧云
   王思懿 / Siyi Wang | 饰 潘金莲
   何晴 / Qing He | 饰 李师师
   武利平 / Liping Wu | 饰 李虞侯
   雷恪生 / Kesheng Lei | 饰 童贯
   陈之辉 / Zhihui Chen | 饰 王进/杨雄
   翟乃社 / Naishe Zhai | 饰 杨志
   杨增元 / Zengyuan Yang
   陈立中 / Lizhong Chen | 饰 王进母
   王琴珍 / Qinzhen Wang | 饰 贾氏
   吴珏瑾 / Juejin Wu | 饰 李鬼妻
   贾石头 / Shitou Jia | 饰 呼延灼
   郭军 / Jun Guo | 饰 史文恭/九纹龙史进
   刘小溪 / Xiaoxi Liu | 饰 裴如海
   杜玉明 / Yuming Du | 饰 差拨
   孟耿成 / Gengcheng Meng | 饰 时迁
   陈继铭 / Jiming Chen | 饰 洪教头
   李小丁 / Xiaoding Li | 饰 刘梦龙
   德力格尔 / Gel Deli | 饰 蒋门神
   杨凡 / Fan Yang | 饰 石秀
   封顺 / Shun Feng | 饰 酒馆掌柜
   张衡平 / Hengping Zhang | 饰 阮小五
   郭柏松 / Baisong Guo | 饰 雷横
   王光辉 / Guanghui Wang | 饰 燕青
   全解放 / Jiefang Quan | 饰 蔡九
   梁丽 / Li Liang | 饰 孙二娘
   张亚坤 / Yakun Zhang | 饰 张顺
   李连义 / Lianyi Li | 饰 刘高
   杨猛 / Meng Yang | 饰 何涛
   汪永贵 / Yonggui Wang | 饰 公孙胜
   王文升 / Wensheng Wang | 饰 秦明/霹雳火
   曾红生 / Hongsheng Zeng | 饰 宋徽宗
   崔红红 / Honghong Cui | 饰 刘高妻
   胡龙吟 / Longyin Hu | 饰 宋万
◎编 剧 杨争光 / Zhengguang Yang
   冉平 / Ping Ran
   施耐庵 / Nai’an Shi
◎制  片  人 贾文增 / Wenzeng Jia
   邹庆芳 / Qingfang Zou
   孟凡耀 / Fanyao Meng
   任大惠 / Dahui Ren
   张纪中 / Jizhong Zhang
◎音 乐 赵季平 / Jiping Zhao
   刘欢 / Huan Liu
   戴建明 / Jianming Dai
◎摄 影 姚卓玺 / Zhuoxi Yao
◎美 术 钱运选 / Yunxuan Qian
◎服 装 程文宽 / Wenkuan Cheng
◎化 妆 范青山 / Qingshan Fan
◎音 效 顾长宁 / Changning Gu
◎现场特效 申启进 / Qijin Shen
◎动作特技 林峰 / Feng Lin
   崔俊杰 / Junjie Cui
   赵箭 / Jian Zhao
   张朋元 / Pengyuan Zhang
   袁和平 / Woo-ping Yuen
   袁祥仁 / Cheung-Yan Yuen
◎其 它 王永泉 / Yongquan Wang
   易茗 / Ming Yi
   钱卫东 / Weidong Qian

◎标 签 经典 | 电视剧 | 水浒传 | 名著改编 | 国产电视剧 | 名著 | 大陆 | 中国

◎简 介 

 北宋仁宗年间,某年京师瘟疫盛行,军民伤损甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山,宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见,却因固执走了上清宫中镇压的一百单八个魔头。
 转眼数十年过去,正是哲宗在位之时。破落户高俅(魏宗万 饰)凭借一身的奇技淫巧深得端王欢心,随即平步青云。待端王继位为徽宗,高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩乐,荒废朝纲,致使举国上下怨声载道,强梁四起。以及时雨宋江(李雪健 饰)为首的一八零八位好汉相继登上梁山,一众好汉闹江州、三打祝家庄、战青州……搅得大宋江山沸沸扬扬……
 本片根据中国古典四大名著之一《水浒传》改编。

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
下载价格:免费
0

评论0

请先

没有账号? 注册  忘记密码?